en-UStr-TR

CLP Nedir?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltmasıdır.

(EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures)

20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uyum amacıyla hazırlanmıştır.

AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmalar, bir geçiş sürecinin ardından söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırıp, etiketlemek ve ambalajlamak zorunda olacaktır.

Geçiş takvimine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız.

Madde ve karışımların, dünya çapında çok farklı şekilde sınıflandırılması ve etiketlemesinden doğan sakıncalar nedeni yle, 1992 yılındaki Rio Zirvesinde başlayarak Birleşmiş Milletler düzeyinde soruna çözüm aranmıştır. Küresel bir sınıflandırma-etiketleme sistemi geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla GHS sistemi ortaya çıkarılmış ve 2002 yılında yapılan Johannesburg Zirvesi'nde ülkelerin 2008 yılı itibarıyla uygulamaya başlamalarına karar verilmiştir. Avrupa Birliği dışında Japonya, Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde de uygulamaya başlanmış ABD'den Çin'e pek çok ülkede de hazırlık aşamaları tamamlanmak üzeredir.

Birleşmiş Milletlerin GHS uygulamasına ilişkin detaylı bilgi için (BM sayfası)

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.