en-UStr-TR

İlgili diğer mevzuat

CLP Tüzüğündeki sınıflandırma kriterleri, REACH, biyosidal ve bitki koruma ürünleri ile ilgili mevzuatı da içine alan bir dizi AB yasal düzenlemesiyle bağlantılıdır.

CLP'nin adaptasyonunda ayrıca şu direktifler de yer almıştır:

  • (EC) No 1336/2008 sayılı tüzük (deterjanlarla ilgili (EC) No 648/2004 tüzüğünü düzeltmektedir.)
  • Directive 2008/112/EC sayılı tüzük (Şu tüzükleri düzeltir: 76/768/EEC (kozmetik ürünleri), 88/378/EEC (oyuncak güvenliği), 1999/13/EC (VOC), 2004/42/EC (boyalarda VOC), 2000/53/EC (araç ömrü) ve 2002/96/EC (elektrikli ve elektronik aletler).)

Avrupa Topluluğu'nda sınıflandırma ve etiketleme ile ilgili olarak yukarıdaki tüzük ve direktifleri refere eden bir çok yasa bulunmaktadır; bunlar zaman içinde yeni CLP Tüzüğü'nü refere edecek şekilde düzeltilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.