en-UStr-TR

REACH Bağlantısı

CLP hükümleri çerçevesinde yapılacak sınıflandırma, REACH yükümlülüklerinde değişikliğe yol açabilir. Ayrıca Kimyasal Güvenlik Raporunun hazırlanması, İzin gibi REACH uygulamalarında, CLP hükümleri çerçevesinde yapılacak sınıflandırma değerlendirmesi esas alınacaktır.

REACH-CLP arasındaki en temel bağlantı, tehlike iletişimi araçlarıdır. Etiketleme kuralları CLP'de yer alırken Güvenlik Bilgi Formları REACH'te düzenlenir. Bu nedenle bu iki tüzük birbirinden ayrı uygulanamaz.

CLP Tüzüğü, aynı zamanda REACH kapsamında AB ülkelerinde yerleşik üretici ve ithalatçılara da belli yükümlülükler getirmektedir. Hem REACH hem de CLP kapsamında sanayiciye getirilen yükümlülükler şöyle özetlenebilir:

  • REACH Tüzüğü’nün iletişim gerekliliklerinin en temel aracı olan Güvenlik Bilgi Formlarındaki sınıflandırma ve etiketleme bilgileri CLP Tüzüğü doğrultusunda hazırlanacaktır. REACH Tüzüğü Ek II'si CLP Geçiş takvimine paralel olacak yenilenecektir.
  • REACH kapsamında, faz-içi madde kayıt ettireceklerin bilgi paylaşımı için oluşturulan Madde Bilgi Paylaşım Forumları’nda (SIEF’ler) maddenin aynılığının yanı sıra, sınıflandırma konusunda da anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
  • Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi her iki tüzükte de tanımlanan yükümlülüklerdendir.
    • Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri: Maddelerin bildirim ve kayıtları sırasında verilen temel sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini içerecek bir veri tabanıdır. Harmonize sınıflandırmaları da içerecektir. Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından oluşturulup, yönetilecektir.
    • Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme: REACH Tüzüğü’nde belirtilen sorumluluklardan biridir. “Sınıflandırma ve Etiketleme Uyumlaştırılması” amacıyla Tüzük Ek XV uyarınca uyumlaştırılmış önerilerin ajansa sunulmasıdır.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.