en-UStr-TR

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi

 ve Ambalajlanması Tüzüğü

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır. 

CLP Tüzüğü kademeli olarak AB‘de yürürlükte olan 67/548 sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (Dangerous Substances) ve 1999/45 sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktiflerinin (Dangerous Preparations) yerine geçecektir.  

CLP Tüzüğü'nde sıvı deterjan kapsülleri için yapılan güncellemeEU No 1297/2014  Çocukların ve hassas grupların dikkatini daha az çekecek ve daha zor açılacak bir dış ambalaj zorunluluğu getirildi. Bu tür ürünlerin bazı teknik özellikleri taşıması gerekiyor. Dış ambalajda çocukla ilgilenen kişiler için uyarılar olmalı.

CLP Tüzüğü Ek VIII yayımlandı: Zehir Merkezlerine (acil sağlık yardım birimleri) harmonize bildirimi düzenleyen ek 2017/542 sayılı AB Tüzüğü olarak 23 Mart 2017 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlandı.

Ulaşmak için tıklayınız.

CLP tüzüğünün ATP'leri

(ATP: Teknik gelişmelerin, yayımlanmış bir tüzüğe yansıtarak tüzüğü düzelten değişiklikler anlamındadır.)

1.ATP: 67/548 sayılı direktifte yapılması planlanan değişiklikler (30 ve 31.ATP'ler) CLP Tüzüğü'nün yayımlanmasına yetişmediği için bu değişiklikler, CLP Tüzüğü'ne 1. ATP kapsamında aktarılmıştır. CLP 1.ATP'si 10 Ağustos 2009 tarihinde (EC) 790/2009 sayılı tüzükle yayımlanmıştır. Değişiklikler, tehlikeli maddelerin Topluluk çapında ortak bir şekilde sınıflandırılması için hazırlanan tablolarda yapılmıştır. Tabloda yer alan bazı maddelerin tehlike sınıflandırması değişmiş ve yeni maddeler eklenmiştir.

Ulaşmak için tıklayınız.

2.ATP: AB Resmi Gazetesinde 30 Mart 2011’de 286/2011 sayılı AB Tüzüğü olarak yayımlandı. 2.ATP maddeler için 1 Aralık 2012, karışımlar için 1 Haziran 2015'ten itibaren uygulanacak. CLP'nin 2.ATP’si ile getirilen bazı önemli değişiklikler şunlar:

  • 'Ozon tabakası için zararlı' kriteri değişiyor
  • 'Su ortamı için kronik toksisite' kriteri ekleniyor
  • Yeni bileşik tehlike cümleleri geliyor
  • Tehlike cümleleri ve küçük ambalajların etiketlemesiyle ilgili yeni hükümler geliyor
  • Hassaslaştırıcılar alt-kategori 1A ve 1B oluşturuluyor

CLP 2.ATP

3. ATP: Avrupa Birliği’nin yeni sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama tüzüğü olan CLP Tüzüğü’nün harmonize maddelerin yer aldığı EK VI’ya eklenecek maddeler doğrultusunda 3. güncellemesi (3.ATP) 11 Temmuz 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 31 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek güncellemelerdeki uygulamalar 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Ulaşmak için tıklayınız.

4. ATP: 1 Haziran 2013'te yayımlanmıştı.

Ulaşmak için tıklayınız.

5. ATP: 2 Ekim 2013 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 5. ATP yürürlüğe girdi ancak maddeler için uygulanması 1 Aralık 2014, karışımlar için 1 Haziran 2015'te başlayacak. CLP Tüzüğü kapsamında yapılan 5. güncelleme (5.ATP) ile öncelikle bazı tehlikeli maddelerin sınıflandırma konsantrasyon sınır değerlerinde değişiklik yapıldığını, bazı maddeler için de yeni uyumlaştırılmış sınıflandırmaların mevzuata katıldığı belirtildi. Ayrıca P210 önlem ifadesinde de değişiklik yapıldı.

Ulaşmak için tıklayınız.

6.ATP: 26 Haziran 2014'te yürürlüğe giren 6. ATP Tablo 3.1 ve 3.2'de bir kaç değişikliği içermektedir. Ayrıca Hırvatça çeviriler eklenmiştir.

Ulaşmak için tıklayıız.

7.ATP: 25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 20 kadar girişte değişiklik yapıldı.1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girecek.

Ulaşmak için tıklayınız.

Not: Avrupa Kimyasallar Ajansı sayfasından CLP Tüzüğü ve ekleri ayrı ayrı indirilebilir.

 

Buraya kadarki güncellemeler konsolide versiyonda bulunabilir.

8. ve 9. ATP:

9. ATP kapsamında 47 maddenin harmonize sınıflandırma listesinde (CLP Tüzüğü Ek VI’da) değişiklik yapıldı ya da listeye yeni maddeler eklendi. İki giriş silinirken, güncellenen sınıflandırmalar arasında bisfenol A da yer alıyor. Toplamda 26 madde ya da madde grubu için yeni sınıflandırma belirlendi. Bunlar arasında kurşunun parça ve toz yapıdaki halleri de bulunuyor. 1 Mart 2018’e kadar bu maddeler için yapılmış REACH kayıtlarının da yeni sınıflandırmalarla güçlenmesi gerekmekte.

9. ATP ile aynı zamanda 67/548 sayılı eski AB Tehlikeli Maddeler Direktifine göre yapılan sınıflandırmaları içeren Tablo 3.2 de siliniyor. Çünkü 1 Haziran 2017 itibarıyla artık etiketlerde de güvenlik bilgi formlarında da görünmesine gerek kalmayacak ve bu eski sınıflandırma sistemi tarihe karışmış olacak.

Avrupa Komisyonu aynı zamanda 8.ATP’yi de beraber  yayımladı ve GHS yani Birleşmiş Milletler düzeyinde yürütülen Global Harmoniza Sistemi’nin 5. Revizyonunu CLP’ye uyarlamış oldu. Bu uyarlamada ise örneğin deri hasarı/tahrişi ve göz hasarı/tahrişi için kriterler güncellendi. Bu kuralların uygulanmasına da 1 Şubat 2018 itibarıyla zorunlu olarak geçilecek. Bu tarihten önceki uygulamalar sanayicinin kararına bırakılıyor.

Ulaşmak için tıklayınız.

10. ATP: 1.1.3.1 ve 1.1.3.2'deki notlarda değişiklik yapıldı. '1.1.2.3 SCL, M-Factor ve ATE; 1.2.1. Minimum classification; 1.2.2. Route of exposure cannot be excluded; 1.2.3. Hazard statements for reproductive toxicity 1.2.4; Correct classification for physical hazards could not be established' bölümlerinde değişiklikler yapıldı. 5 Mayıs 2017'de yayımlandı. Bazı bölümleri yürürlüğe girdi, sınıflandırma-etiketleme ile ilgili uygulamalar 1 Aralık 2018'de yürürlüğe girecek. 

Ulaşmak için tıklayınız.

11. ATP: Harmonize liste Tablo 'te dil güncellemeleri yapılmıştır. Herhangi bir madde veya sınıflandırma eklenmemiştir veya güncellenmemiştir.

Ulaşmak için tıklayınız.

 

CLP Tüzüğü ile bağlantılı tüzükler:

  • CLP Tüzüğü'nde tanımlanan ücretleri belirleyen tüzük (AT) No 440/2010 (Mayıs 2010)
  • Güvenlik Bilgi Formları esaslarını CLP Tüzüğü hükümlerine göre güncelleyen ilk tüzük (AT) No 453/2010 idi. (Mayıs 2010'da yayımlanmış, REACH Tüzüğü Ek II'sinin yerine geçmişti.) Daha sonra 29 Mayıs 2015'te AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AT) 2015 / 830 sayılı tüzük bunların yerini almıştır.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.