en-UStr-TR

DUYURULAR / HABERLER

 • Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 2009 yılından itibaren AB’de uygulamada olan AB’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama Tüzüğü olan CLP Tüzüğü’nün yürütücü kuruluşudur. Bu kapsamda oluşturduğu CLP Tüzüğü Yardım Masaları Ağı (Helpnet) içerisinde her yıl Tüzükle ilgili gelişmeleri aktarmak, tartışılan konular üzerinde anlaşmaya varmak ve ilgili tarafları biraraya getirmek amacıyla CLP Tüzüğü çalıştayı düzenlemektedir. Bahse konu çalıştay, bu sene 23 Eylül 2015 tarihinde Helsinki'de düzenlenmiştir. Çalıştay bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi aşamasında oluşabilecek maliyetlerin değerlendirildiği bilgi notumuza ulaşmak için tıklayınız.
 • CLP Tüzüğünde alternatif kimyasal isim ve uyumlaştırılmış sınıflandırma başvurusu için belirlenen ücretleri görmek için tıklayınız.

CLP Tüzüğü güncellendi

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 1272/2008/EC sayılı CLP Tüzüğü’nü teknik ve bilimsel gelişmeler ışığında değiştiren 1297/2014/EU sayılı Komisyon Yönetmeliğinin AB Resmi Gazetesi’nin 6 Aralık 2014 tarihli ve L350 sayılı nüshasında yayımlandı.

Türk Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği güncellendi

Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.  Yeni düzenlemede, sertifikalandırma, sınıflandırma bilgileri ve formun online gönderimi ile ilgili konularda değişiklikler yapıldı.

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere, “Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’’ 29204 sayılı ve 13 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  11/12/2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Avrupa Birliği’nde Güvenlik Bilgi Formları, yürürlükte olan REACH Tüzüğünün revize edilmiş Ek-II’si olan 453/2010 EC sayılı yönetmelik kapsamında hazırlanmakta.  Yeni düzenlemeyle “Zararlı Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’’ ile maruziyet senaryoları ve REACH kayıt numarası dışında AB uyumu sağlanmış oldu.

 • Yönetmelik kapsamında SEA Yönetmeliğine uygun sınıflandırmalar, ilgili bölümlerde verilecek.
 • Yeni yönetmelik ile Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısının iletişim bilgileri, yeterlilik belge tarihi ve numarasının 16. bölüme yazılması isteniyor.
 • Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı TÜRKAK’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan sertifikalı olmalı.
 • Piyasaya arz edilen madde veya karışımın Güvenlik Bilgi Formları, tedarikçi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığının Online Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki ilgili özel paket programa yüklenecek.

CLP etiketlerine ekleme tartışılıyor

Zehir danışma merkezlerine gönderilecek ürün formülasyonuna ilişkin bilginin harmonize edilip edilmeyeceği yani ‘zorunlu ya da gönüllü’ olması konusundaki karar bu ay içinde şekillenecek.

REACH ve CLP yetkili otoriteleri (Caracal) toplantısında gündeme gelen konuyla ilgili Avrupa Komisyonu’nun ‘zorunlu’ yönünde tercih bildirdiği kaydedildi.

Teklifin temel öğelerinden biri de pazardaki bütün kimyasallar için kendine özgü bir formül tanımlayıcının etiket üzerine bastırılması.   Komisyon bu konuda bir taslak hazırladı ve AB Üye Ülkelerin uygulamayı zorulu ya da gönüllü olarak kendilerinin belirlemeleri durumunda serbest ticaret önünde engel teşkil etme riski bulunuyor.

Avrupa Kimya Sanayi Konfederasyonu (CEFIC) ürün güvenliği sorumlusu Véronique Garny, uygulamanın  zorunlu olmasını destekleyebileceklerini açıklarken yine de uygulamada ilave bazı ayarlar yapılması gerektiği görüşünde. CEFIC resmi görüşünü Komisyon’a iletecek. Komisyon halen uygulamaya ilişkin bir fayda-maliyet analizi yürütmekte. Ayrıca mart ayında yapılacak bir sonraki Caracal – REACH ve CLP Yetkili mercileri toplantısında konu tartışılacak. Eğer destek görürse ve komitoloji prosedürünü de geçerse CLP Tüzüğü’ne ek olarak uyarlanacak.

Teklif, CLP Tüzüğü Madde 45 (5)’e yani otoritelerin acil sağlık durumlarında müdahale edilebilecek bilgiyi almaktan sorumlu tutulmasına ilişkin maddeye dayanıyor.

Avrupa Komisyon dokümanları

CLP Tüzüğü çalıştayı yapıldı

Avrupa Komisyonu CLP Tüzüğü ile sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama için gelen değişikliklere uyum konusunda tavsiyeler vermek, ilgili tarafları toplamak ve yaklaşan karışımlar için yükümlülük tarihine yönelik 16 Eylül 2014 tarihinde Brüksel’de “KOBİ’ler Tarafından Kimyasalların Güvenli Kullanımı” başlıklı bir çalıştay düzenledi.

Çalıştay konu ile ilgili tüm paydaşları, endüstri kuruluşlarını, tüketici derneklerini, yetkili otoriteleri ve CLP Tüzüğü Yardım Masaları’nı biraraya getirmiştir. Çalıştayda sektör temsilcileri  piyasada tedarikçilerden yeterli bilgi edilmesinde yaşanılan zorlukları, güvenli bilgi formlarındaki bilgilerin doğruluğu konusunda yaşanan sıkıntıları aktardı.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Avrupa Kimyasallar Ajansı'ndan...


CLP farkındalık videosu

Avrupa Kimyasallar Ajansı, CLP Tüzüğü kapsamında yaklaşan yükümlülükler kapsamında farkındalık yaratmak için bir video hazırladı.

1 Haziran 2015 tarihi itibariyle tehlikeli karışımların CLP Tüzüğü kapsamında etiketlenmesi ve Güvenlik Bilgi Formunun güncel sınıflandırmalarla hazırlanması  yükümlülükleri başlayacak.

Karışım sınıflandırması ve bilgi iletişimi için webiner

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA / AKA) tarafından 5 Kasım 2014 tarihinde TSİ 11:00-13:00 arasında düzenleyeceği webiner (internet üzerinden yapılan seminer) karışım formülatörlerine yaklaşan CLP sınıflandırma yükümlülüğü konusunda yol gösterecek.

Karışımlarla ilgili REACH ve CLP Tüzüğü gereklerinin anlatılacağı webinerde, 2015 Haziran başındaki CLP sınıflandırma zorunluluğu öncesinde bir tedarikçinin (yeniden) sınıflandırma yapabilmesi için izlemesi gereken adımları ele alacak. Aynı zamanda webinerde, formülatörlerin tehlikeli maddeler için maruziyet senaryoları ile aldıkları bilgileri nasıl kullanacakları ve iletecekleri gösterilecek.

Kayıt için tıklayınız: Register 

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri güncellendi

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri, REACH Tüzüğü kayıt yükümlülüğü kapsamında olduğu için envantere dahil edilen tehlikesiz maddeleri de içerecek şekilde güncellendi. Güncellenen envanterde 120 bin maddeye ait firmalardan gelen 5.3 milyon bildirim yer alıyor. Envanter, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yönetiliyor ve Ajans'a yapılan ve güncellenen sınıflandırma ve etiketleme bilgileri ile düzenli olarak güncelleniyor. Sınıflandırma-etiketleme Envanteri hakkında daha fazla bilgi ve envantere ulaşmak için tıklayınız.

Ajans İlaçlarla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu!

Tablet halde üretilmiş ve ambalajlanmak üzere AB’ye gönderilmiş ilaçların bitmiş ürün olarak kabul edilip edilemeyeceği ve CLP Tüzüğü kapsamındaki yükümlülükleri Komisyon ve Ajans (ECHA) tarafından yapılan görüşmeler sonucunda netleşti. Ajans web sitesinde, 08/06/2012 tarihinde yayımladığı soru/cevap bölümünde 2001/83/EC sayılı “İnsan Kullanımına Yönelik İlaçlar Direktifi” kapsamında bu tip ürünlerin CLP Tüzüğü’nden muaf tutulacağını belirtti.

Detaylı Bilgi: ECHA Web sitesi CLP sıkça sorulan soruları

Tek temsilciye sınıflandırma-etiketleme bildirimi yetkisi

Avrupa Komisyonu'nun bu yöndeki yorumunun ardından Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), üretici ve ithalatçılar dışındaki kişilerin de sınıflandırma-etiketleme bildirimi yapabilmesi için yazılım ve rehber güncellemelerine başladı. IT sisteminin yaz aylarında çıkacak yeni REACH-IT sürümüne uyarlanacağı, rehber dokümanların ise önümüzdeki haftalarda güncelleneceği bildirildi.

AKA duyurusu için tıklayınız.          Konuyla ilgili ayrıntıyı 42.bültenimizde bulabilirsiniz.

CLP etiketleme rehberi çıktı

Avrupa Kimyasallar Ajansı, kimyasal madde ve karışım üreticileri, ithalatçıları, alt kullanıcıları ve distribütörleri için CLP Tüzüğü kapsamında maddeler ve karışımlar için etiketleme ve ambalajlama kurallarının yer aldığı rehber dokümanı yayımladı. Rehberde çeşitli etiketleme kurallarının yanısıra P ibarelerinin seçilmesi için yardımcı olacak öneriler yer alıyor. Rehbere ulaşmak için tıklayınız. (İngilizce rehber - Nisan 2011)

  SDS Tüzüğü yayımlandı

  REACH Tüzüğü Ek II'sinde yer alan ve Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanma esaslarını belirleyen bölüm CLP Tüzüğü geçiş  takvimine göre güncellendi. Düzeltme (AT) 453/2010 sayılı Komisyon tüzüğüolarak 31 Mayıs 2010 tarihli Topluluk Resmi Gazetesinde yayımlandı.

   

  Yasal uyarı

  Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.