en-UStr-TR

AB bağlantılı resmi sayfalar

AB bağlantılı resmi sayfalar 


Bu program, CLP Çevrim Tablolarının IT temelli bir uygulamasıdır. DSD veya DPD sınıflandırması bilinen bir madde ya da karışımın CLP sınıflandırması ve etiketinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Programla ilgili bilgilere ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 


Avrupa'da GHS konusunda etkin çalışan bazı sektörel birlikler:

CLP Sınıflandırma-etiketleme bildirimine ilişkin bilgileri paylaşan sektör siteleri:

Diğer sektörel birlikler için http://reach.immib.org.tr

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.