en-UStr-TR

Geçiş Periyotları

CLP Tüzüğü 20 Ocak 2009'da uygulamaya girmiştir, ancak üretici ve tedarikçilere yeni sisteme uyum sağlamaları için bir geçiş süreci boyunca eski sistemi uygulama hakkı tanınmıştır.

Maddeler 1 Aralık 2010'dan itibaren CLP'ye uygun olarak sınıflandırılmalı, etiketlenmeli ve ambalajlanmalıdır. Ancak bu tarihte zaten raflarda yerini almış ürünlerin 2 yıl daha satışına izin verilmektedir. (1 Aralık 2012'ye kadar).

Karışımlar da 1 Haziran 2015'ten itibaren CLP'ye uygun olarak sınıflandırılmalı, etiketlenmeli ve ambalajlanmalıdır. Raflarda yer alan ürünler için tanınan ek süre ise karışımlar için 1 Haziran 2017'ye kadardır.

CLP Tüzüğü'nde açıklanan geçiş periyotlarına uygun uygulamalar şöyle olacaktır:

*: 1 Aralık 2010'dan önce piyasaya verilen maddeler, eski etiket ve ambalajlarıyla 1 Aralık 2012'ye kadar satılabilir.

*: 1 Haziran 2015'ten önce piyasaya verilen karışımlar, eski etiket ve ambalajlarıyla 30 Mayıs 2017'ye kadar satılabilir.

Kuralların uygulanma takvimi için tıklayınız.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.