en-UStr-TR

CLP Tüzüğü'nün maden ve mineral sektörüne etkileri

  • Maden cevheri ve konsantreleri için bileşenleri doğrultusunda tehlike değerlendirmesinin yapılabilmesi için sektördeki başlıca ürünler için Euromines ve I.C.M.M’nin (International Council of Mining & Metals), üye firmalar ve diğer ilgili sektörel derneklerin işbirliği ile oluşturduğu maden cevherlerinin sınıflandırılmasına ilişkin rehber kitapçık ve  “Ürün Karakterizasyon Şablonu”  kullanılabilir.
  • Eurometaux (European Association of Metals) ve Arche tarafından geliştirilen metallerin mineralojik yapısına göre komposizyon yüzdelerine dayalı, CLP Tüzüğü kapsamındaki son kurallarla geliştirilmiş web-erişimli bir sınıflandırma aracı olan MeClas (www.meclas.eu) yıllık olarak ödenmesi gereken lisans ücreti karşılığında kullanılabilir.
  • Euromines, I.C.M.M ve Eurometaux tarafından ortaklaşa koordine edilen, 21- 22 Ekim 2010 tarihleri arasında Brüksel’de yapılan “Maden ve Metallerin CLP Tüzüğü Kapsamındaki Bildirim Yükümlülüğü Gereklilikleri” çalıştayına katılım sağlanmıştır. Çalıştaya ilişkin sonuç raporu ve sunumlara ulaşmak için bizimle temasa geçilebilir.
  • CLP Tüzüğü kapsamında maden cevheri ve konsantreleri için yapılması gereken tehlike değerlendirmesi için Avrupa Birliği’nde kurulmuş tehlike değerlendirmesinde uzmanlaşmış organizasyonlardan yardım alınabilir.

CLP Kapsamında maden ve konsantreleri ile ilgili güncel çalışmalar

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.