en-UStr-TR

Minerallerin tehlike değerlendirmesi

Mineral gruplarında, malzemenin (fiziksel/kimyasal/minerolojik) yapısına ve kullanım formuna göre değişen tehlikeler doğabilmekte ve sanayiciler tarafından duruma göre sınıflandırma yapılabilmektedir. Genel olarak, ince toz haldeki formu uzun süreli olarak solunan maddeler, solunum yollarında tahribat yaptığından, tehlike değerlendirmesi yapılırken bu nokta dikkate alınmalıdır.

  • (Mineraller REACH portalında bazı mineraller için yeni SDS örnekleri verilmekte, bu formlarda CLP sınıflandırmaları da yer almaktadır.
  • Ulaşmak için: http://www.ima-reach-hub.eu/

Türkiye’nin ihracat kalemleri arasında yer alan bazı mineral grupları değerlendirildiğinde;

  • Kuvars: Kristalize silis toz olarak kullanıldığında sağlık tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Kristalize silisin uzun süreli maruziyetinde kanser ve silikozis gibi hastalıklara yol açmaktadır. Bu nedenle bu maddenin güvenli kullanımı için sanayiciler tarafından www.nepsi.eu adresinde bir iletişim ağı kurulmuştur.
  • Solunabilir Kristal Silis: EUROSIL tarafından STOT Rep.2 olarak sınıflandırılacaktır. EUROSIL bu şekilde Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi yapacağını strateji belgesinde belirtmektedir.
  • Feldspat ve Lületaşı: Kristal silis oranı yüksekse bu maddeler de sınıflandırmaya tabi olabilmektedir.
  • Manyezit: Midede hafif tahribat yapabilir. Solunum yoluyla maruziyetinde üst solunum yollarında tahribat yapabilir. Göz ve deri ile temasında tahriş edicidir.
  • Amyant: Kanserojen etkisi nedeniyle sınıflandırılmaya ve çeşitli alanlarda yasaklara tabidir.
  • Kriolit: CLP Harmonize listede (AB çapında ortak sınıflandırma) yer almaktadır. (Danger STOT RE 1 / Acute Tox. 4 / Aquatic Chronic 2)
  • Borat: Çeşitli bor bileşiklerinin farklı şekilde sınıflandırmaları, kısıtlanmaları ve diğer yasal düzenlemeleri mevcuttur. Borik asit, REACH SVHC Listeye alınmıştır.
  • Ferrokrom ve diğer ferro alaşımlar: Alaşımlar, REACH'te karışım gibi kabul edildiğinden demir, krom, silikon ve karbon için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır. Bildirimi de bu esasla yapılacaktır. Alaşımların CLP sınıflandırılmasına ise yeni yeni başlanmıştır.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.