en-UStr-TR

HABERLER

 CLP için yeni broşürümüz.

Bazı ECHA rehberlerinin Türkçesi web sitemizde.

Zehir Merkezlerine bildirimi düzenleyen Ek VIII yayımlandı.

 CLP Tüzüğü Ek VI'da yeniden düzenleme.

Güvenlik Bilgi Formlarını düzenleyen AB mevzuatı 

Güncel gelişmeler

DUYURULAR

Karışımların sınıflandırılması için tanınan süre sona erdi. Artık AB pazarına sürülen tüm kimyasallar CLP sınıflandırması taşımalı.
 

Sınıflandırma Envanteri SEVESO III ile güncellendi

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri, maddelerin SEVESO III Direktifi kapsamındaki harmonize bilgilerini içerecek şekilde güncellendi.
 

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.