en-UStr-TR

Harmonize sınıflandırma ve etiketleme

AB Üye Ülkeleri (yetkili otoriteler) veya endüstrinin talebi ve çabaları doğrultusunda, bir maddenin sınıflandırma ve etiketlemesinin Avrupa çapında uyumlaştırılması sürecidir.

 1. Avrupa çapında uyumlaştırma gerektiren üç durum :
  • Solunum hassaslaştırıcı, kategori 1;
  • Üreme hücresi mutajeni, kategori 1A, 1B veya 2;
  • Kanserojen, kategori 1A, 1B veya 2;
  • Üreme için toksik, kategori 1A, 1B veya 2.
 2. Madde bir biyosidal ya da bitki koruma ürününün aktif bir maddesiyse;
 3. AB çapında bir sınıflandırma uyumlaştırılması gereği doğduysa, örneğin tedarikçiler aynı maddeyi farklı şekillerde sınıflandırıyorsa.

(Bu prosedür, REACH Tüzüğü ile koşuttur.)

Avrupa Birliği düzeyinde anlaşmaya varılmış sınıflandırma, uyumlaştırılmış sınıflandırma olarak adlandırılır. AB Üye Ülkeleri (yetkili otoriteleri aracılığıyla) veya sanayicileri, yukarıda anılan durumlarda, bir sınıflandırmanın Topluluk çapında uyumlaştırılmasını isteyebilir.

AB çapında sınıflandırması uyumlaştırılmış maddelerin listesi DSD Ek I'den, CLP Ek VI'ya taşınmıştır. Söz konusu listenin (hem DSD hem CLP sınıflandırmasını içeren) güncellenmiş haline ulaşmak için CLP Ek VI veri tabanını  kontrol ediniz. Veri tabanında arama yaparken (Only harmonised classification) tercihi seçili olmalıdır. Tüm listeyi excel dosyası olarak indirmek için: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

 Uyumlaştırma önerisi Avrupa Kimyasallar Ajansı’na, isteğin bilimsel nedenlerini açıklayan (REACH Tüzüğü Ek XV formatına uygun) bir dosya ile sunulur. AKA bu önerileri alır ve kamuoyunun görüşüne sunar. Ajansın uyumlaştırma önerilerine ilişkin görüşleri topladığı sayfasında, bu konuda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Görüş alımı 45 gün sürer, bu sürenin sonunda Ajans alınan bütün görüşleri teklifi ileten Üye Ülke veya sanayiciye göndererek onların yanıt hazırlamasına olanak tanır.

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın Harmonize Sınıflandırma ve Etiketleme için öneri hazırlama rehberini, AKA web sitesinde bulabilirsiniz.

Uyumlaştırılmış sınıflandırma etiketleme için üreticiler/ithalatçılar tarafından iletilecek öneriler, ücrete tabi olacaktır. Bu ücretlendirme Komisyonun ücret kurallarına paralel olarak geliştirilecektir. Teklif, görüşler ve yanıtlar daha sonra AB Üye Ülkelerince aday gösterilen uzmanlardan oluşan AKA Risk Değerlendirme Komitesi’ne iletilecektir. Komitenin konuya ilişkin bilimsel görüşü, Ajans aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na iletilir. Son olarak, AB Üye Ülke temsilcilerini içeren REACH Düzenleme Komitesinin de yardımıyla Komisyon, sözkonusu maddenin sınıflandırma ve etiketlemesine ilişkin kararını verir. (Komitoloji prosedürü)

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.