en-UStr-TR

Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

Sınıflandırma ve etiketleme envanteri, maddelerin bildirim ve kayıtları sırasında verilen temel sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini içeren bir veri tabanıdır. Aynı zamanda harmonize sınıflandırmaları da (CLP-Ek VI) içermekte olup, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yönetilen Envanterde, 100 bin dolayında madde bulunmaktadır.

Üretici ve ithalatçıların sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini envantere bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. CLP kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılan bütün maddelerin envantere bildirilmesi gerekmektedir.

Sınıflandırma ve etiketleme envanteri, bildirim ve REACH kayıtları kapsamında gelen bilgilerin yanısıra CLP Tüzüğü Ek VI Tablo 3.1'de listelenen harmonize sınıflandırmaları da içermektedir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, envanteri yönetmekle birlikte firmalardan alınan bilgilerin doğruluğunu/uygunluğunu kontrol etme sorumluluğu olmadığından veri tabanındaki bilgiler hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

Ajans, kendisine iletilen yeni bilgiler doğrultusunda veri tabanını güncellemektedir.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.