en-UStr-TR

Türkiye'deki Mevzuat

Türkiye’de kimyasallarla ilgili mevzuat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilmektedir.

Türkiye’de madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlenmesine ilişkin kurallar, 11 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki yönetmelikte ortaya konmaktadır:

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (Yeni yönetmelik kapsamında maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bu yönetmelik usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yapma yükümlülüğü başlayacaktır.)

Bilgi notu için tıklayınız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen mevzuat:

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler

RG: 11.12.2013 - 28848

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

R.G: 13.12.2014 - 29204

Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik

R.G: 21.11.2014 - 29182

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ekler

RG: 26.12.2008 - 27092

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik -Ekler

RG: 11.12.2013 - 28848

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.