en-UStr-TR

Tehlike ve Güvenlik İletişimi

Madde veya karışımlar, tehlike kriterlerine göre değerlendirilip, elde edilecek sonuçlarına göre sınıflandırılmalıdır. (ör. akut zehirlilik veya alevlenirlik gibi) Tedarikçiler, bu madde veya karışımların tanımlı tehlikelerini, tüketiciler de dahil olmak üzere müşterilerine iletmelidir.

Tehlike iletişimi gerekliliklerinin en temel araçları, ambalajlanmış madde veya karışımın üzerinde etiketler ve tedarik zinciri boyunca iletimi sağlayacak olan Güvenlik Bilgi Formlarıdır (SDS'ler).

Tehlike etiketlemesi, o madde veya karışımın kullanıcısını bir tehlikenin varlığı, maruziyetten ve yol açacağı risklerden kaçınma gereği konusunda uyarmaktadır. Ambalajlanmaya ilişkin kurallar, tehlikeli madde ve karışımların güvenle teminini sağlamaya da yardımcı olmalıdır.

REACH ve CLP'ye uygun SDS'in hazırlanma kurallarını belirleyen  (AT) 453/2010 sayılı Komisyon tüzüğü 20 Mayıs 2010 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın SDS Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır. Türkçesi / İngilizcesi

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.