en-UStr-TR

Güvenlik Bilgi Formları

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tedarik zincirinde yer alanlara madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olacak bilgileri sunan önemli iletişim araçlarıdır.

  • REACH ve CLP Tüzüklerine göre, Güvenlik Bilgi Formları esasları, 20 Mayıs 2010 tarihinde Topluluk Resmi Gazetesinde yayımlanan ve REACH Tüzüğü Ek II'sini güncelleyen ve CLP geçiş takvimine uygun hazırlanan (AT) 2015/830 sayılı Komisyon tüzüğü ile belirlenmektedir.


(Büyütmek için tablonun üstüne tıklayınız.)

REACH ve CLP Tüzüklerinin uygulamaya girmesiyle, Güvenlik Bilgi Formları alanında getirilen en belirgin değişiklik ve yenilikler şöyle sıralanabilir:

  • Başlık 2 ve 3 yer değiştirmiştir. Tehlikelerin tanımlanması, içerik bilgilerinden önce verilecektir.
  • Başlık 1'de, soruları yanıtlamaya yetkili bir kişinin elektronik posta adresi verilecektir.
  • SDS, ürünün piyasaya verildiği ülkenin resmi dilinde olmalıdır (o ülkenin yetkili otoritesi tarafından başka bir şekilde istenmediği takdirde)
  • Kayıt gerektiren maddelere ya da bu tür maddeleri içeren karışımlara ait SDS'lerde ayrıca kayıt numaraları verilecektir. (Bu konuya itiraz edildi. Tartışmalar sürüyor.)
  • Eğer gerekiyosa SDS'e ek olarak maruziyet senaryosunun verilmesi. (e-SDS) Bu maruziyet senaryosu, REACH kaydı kapsamında verilen Kimyasal Güvenlik Raporuyla da uyumlu olmalıdır. e-SDS, karışımlar için de hazırlanacaktır.
  • Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın CLP'de Güvenlik Bilgi Formları ile ilgili web sayfası için tıklayınız.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.