en-UStr-TR

Piktogramlar

Tehlike piktogramı özel bir tehlikenin görsel bir gösterimidir. Uygun olarak, CLP Ek I bölüm 2 (fiziksel tehlikeler), 3 (sağlık tehlikeleri) ve 4’de (çevresel tehlikeler) düzenlendiği gibi madde veya karışımınızın sınıflandırması, etiketinizde gösterilmesi gereken tehlike piktogramlarını belirler (CLP Madde 19). Tehlike piktogramlarının özel tehlike sınıfı ve tehlike kategorisine uygun olarak uygulanabilirliği CLP Ek V’de de bulunabilir.

Etiketlerinizin renk ve sunumu tehlike piktogramının ve arka planının açıkça görülmesine izin vermelidir. Tehlike piktogramları elmas şeklinde ve beyaz arka plan üzerinde siyah bir sembol ve kırmızı bir çerçeveye sahip olmalıdır (CLP Ek I kısım 1.2.1). Her tehlike piktogramı, uyumlaştırılmış etiket yüzeyinin en az on beşte birini kaplamalı ancak minimum alan 1 cm2’den daha az olmamalıdır.

Piktogramlar CLP Tüzüğü'nün EK V'inde yer almaktadır.

Aşağıda kullanımına başlanan yeni piktogramlar ile GHS Kodları, son sütünda ise hâlâ kullanımda olmakla birlikte CLP geçiş sürecinin sonunda AB'de kullanımdan kalkacak semboller görülmektedir.
(Piktogramları Birleşmiş Milletlerin sitesinden yükleyebilirsiniz.)

 Piktogram  GHS Kodu  Kullanımdaki benzer   DSD/DPD Sembolü   
   GHS-01  
  GHS-02
   GHS-03  
   GHS-04  Karşılığı yok
   GHS-05  
   GHS-06  
   GHS-07  
   GHS-08 Karşılığı yok
   GHS-09  

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.