en-UStr-TR

Tehlike cümlecikleri (H-ibareleri)

Etiketleriniz madde veya karışımınızın tehlikelerinin kaynağı ve ciddiyetini açıklayan ilgili tehlike ifadesini taşımalıdır (CLP Madde 21).

Her spesifik tehlike sınıflandırması için ilgili tehlike ifadeleri CLP Ek I bölüm 2 ile 5 arasında bulunan tablolarda gösterilmiştir.

Bir madde sınıflandırması uyumlaştırılmış ve CLP Ek VI Bölüm 3’e dâhil edilmişse, bu sınıflandırmayla ilgili karşılık gelen tehlike sınıflandırması, uyumlaştırılmamış bir sınıflandırma için bütün diğer tehlike ifadeleriyle birlikte etikette kullanılmalıdır.

CLP Ek III tehlike ifadelerinin etiketlerde bulunması gerektiği biçimde d oğru şekildeki ifadelerini listeler.

CLP Tüzüğü Ek III'te yer alan Tehlike Cümleleri (H-ibareleri), mevcut AB sınıflandırma direktifleriyle getirilen R-ibarelerinin (Risk Phrases) yerini almıştır. 

CLP Tüzüğü Ek III'te ibarelerin bütün AB dillerindeki karşılıklarını bulabilirsiniz.  

(Bir arada görebilmeniz için İngilizce H-ibarelerinin bir listesi aşağıda verilmiştir.)

Fiziksel zararlar
 • H200: Unstable explosive
 • H201: Explosive; mass explosion hazard
 • H202: Explosive; severe projection hazard
 • H203: Explosive; fire, blast or projection hazard
 • H204: Fire or projection hazard
 • H205: May mass explode in fire
 • H220: Extremely flammable gas
 • H221: Flammable gas
 • H222: Extremely flammable material
 • H223: Flammable material
 • H224: Extremely flammable liquid and vapour
 • H225: Highly flammable liquid and vapour
 • H226: Flammable liquid and vapour
 • H227: Combustible liquid
 • H228: Flammable solid
 • H240: Heating may cause an explosion
 • H241: Heating may cause a fire or explosion
 • H242: Heating may cause a fire
 • H250: Catches fire spontaneously if exposed to air
 • H251: Self-heating; may catch fire
 • H252: Self-heating in large quantities; may catch fire
 • H260: In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously
 • H261: In contact with water releases flammable gas
 • H270: May cause or intensify fire; oxidizer
 • H271: May cause fire or explosion; strong oxidizer
 • H272: May intensify fire; oxidizer
 • H280: Contains gas under pressure; may explode if heated
 • H281: Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury
 • H290: May be corrosive to metals
EK İBARELER
 • EUH001: Explosive when dry
 • EUH006: Explosive with or without contact with air
 • EUH014: Reacts violently with water
 • EUH018: In use may form flammable/explosive vapour-air mixture
 • EUH019: May form explosive peroxides
 • EUH044: Risk of explosion if heated under confinement
Sağlık zararları
 • H300: Fatal if swallowed
 • H301: Toxic if swallowed
 • H302: Harmful if swallowed
 • H303: May be harmful if swallowed
 • H304: May be fatal if swallowed and enters airways
 • H305: May be harmful if swallowed and enters airways
 • H310: Fatal in contact with skin
 • H311: Toxic in contact with skin
 • H312: Harmful in contact with skin
 • H313: May be harmful in contact with skin
 • H314: Causes severe skin burns and eye damage
 • H315: Causes skin irritation
 • H316: Causes mild skin irritation
 • H317: May cause an allergic skin reaction
 • H318: Causes serious eye damage
 • H319: Causes serious eye irritation
 • H320: Causes eye irritation
 • H330: Fatal if inhaled
 • H331: Toxic if inhaled
 • H332: Harmful if inhaled
 • H333: May be harmful if inhaled
 • H334: May cause allergy or asthma symptoms of breathing difficulties if inhaled
 • H335: May cause respiratory irritation
 • H336: May cause drowsiness or dizziness
 • H340: May cause genetic defects
 • H341: Suspected of causing genetic defects
 • H350: May cause cancer
 • H351: Suspected of causing cancer
 • H360: May damage fertility or the unborn child
 • H361: Suspected of damaging fertility or the unborn child
 • H362: May cause harm to breast-fed children
 • H370: Causes damage to organs
 • H371: May cause damage to organs
 • H372: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure
 • H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure
EK İBARELER:
 • EUH029: Contact with water liberates toxic gas
 • EUH031: Contact with acids liberates toxic gas
 • EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas
 • EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
 • EUH070: Toxic by eye contact
 • EUH071: Corrosive to the respiratory tract
Çevresel zararlar
 • H400: Very toxic to aquatic life
 • H401: Toxic to aquatic life
 • H402: Harmful to aquatic life
 • H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects
 • H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects
 • H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects
 • H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life
EK İBARELER
 • EUH059: Hazardous to the ozone layer
EK ETİKET İBARELERİ 
 • EUH201: Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children.
  • EUH201A: Warning! Contains lead.
 • EUH202: Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.
 • EUH203: Contains chromium(VI). May produce an allergic reaction.
 • EUH204: Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.
 • EUH205: Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.
 • EUH206: Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).
 • EUH207: Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.
 • EUH208: Contains <name of sensitising substance>. May produce an allergic reaction.
 • EUH209: Can become highly flammable in use.
 • EUH209A: Can become flammable in use.
 • EUH210: Safety data sheet available on request.
 • EUH401: To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.