en-UStr-TR

Uyarı kelimeleri

Danger / Warning

Bir uyarı kelimesi okuyan kişiye bir tehlikenin genelde ciddiyet derecesini gösterir. Etiket, tehlikeli madde veya karışımın sınıflandırmasına uygun olarak ilgili uyarı kelimesini içermelidir.

Madde veya karışımınızın daha ciddi bir tehlike göstermesi durumunda, etiket “tehlike” (‘danger’) uyarı kelimesini taşımalı, daha az tehlike durumunda “uyarı” (‘warning’) kelimesini taşımalıdır (CLP Madde 20). Bütün AB dillerindeki karşılıkları için buraya tıklayınız. 

Her özel sınıflandırma için ilgili uyarı kelimesi, CLP Ek I bölüm 2’den 5’e kadar düzenlenen her tehlike sınıfı için gerekli etiket elemanlarına işaret eden tablolarda düzenlenmiştir. Bazı tehlike kategorilerinin (örneğin, patlayıcılar, bölüm 1.6) uyarı kelimesi yoktur.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.